Přejít k obsahu


Concordia discordantium canonum boloňského mistra Graciána

Citace:
HRDINA, A. Concordia discordantium canonum boloňského mistra Graciána. Právněhistorické studie, 2009, roč. 40, č. ;, s. 327-341. ISSN: 0079-4929
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Concordia discordantium canonum by Bolognas´ master Gratianus
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze; Karolinum
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina CSc.
Abstrakt CZ: Článek seznamuje se vznikem, strukturou a obsahem nejvýznamnější středověké právní knihy z kanonického práva, kterou před polovinou 12. stol. sestavil boloňský mnich a učitel na tamní klášterní škole (později univerzitě) Gratianus.
Abstrakt EN: This article presents the most important law-book of the whole Middle Ages, written by monk of the monastery St. Felix and Nabor and university master in Bologna, named by his author Concordia discordantium canonum.
Klíčová slova

Zpět

Patička