Přejít k obsahu


Numerical Modelling of Neutron Fluxes in Nuclear Reactors

Citace:
HANUŠ, M., BRANDNER, M., KUŽEL, R. Numerical Modelling of Neutron Fluxes in Nuclear Reactors. University of North Carolina, Greensboro, NC, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical Modelling of Neutron Fluxes in Nuclear Reactors
Rok vydání: 2007
Autoři: Bc. Milan Hanuš , Ing. Marek Brandner Ph.D. , Roman Kužel
Abstrakt CZ: Článek popisuje tři varianty nodální metody, umožňující stanovit rozložení neutronového toku v aktivní zóně reaktoru s šestihrannými palivovými kazetami a jeho kritické číslo. Všechny varianty jsou založeny na mnohagrupové aproximaci rovnice difúze neutronů na hrubé síti nódů, reprezentujících jednotlivé palivové kazety. Pro dosažení dostatečné přesnosti beze ztráty výpočtové efektivity je hrubosíťová, konečně-objemová aproximace průběžně opravována výpočty s vyšší přesností na dvojicích sousedních nódů. Rovnice pro tyto dodatečné nodální úlohy jsou formulovány užitím metody příčné integrace, vedoucí pro každý šestiúhelníkový nód ke třem jednorozměrným difúzním rovnicím. Nodální rovnice jsou spolu svázané prostřednictvím neutronových proudů na příčných hranicích nódu a aproximace jednorozměrného průběhu těchto provazujících členů je hlavní prvek, kterým se jednotlivé varianty odlišují. Po této aproximaci jsou nodální rovnice řešeny postupně na všech dvojicích nódů semi-analytickým způsobem.
Abstrakt EN: This paper presents three variants of a hexagonal nodal method for determining neutron flux distribution in a nuclear reactor and its critical number. Their common framework constitutes the few-group, coarse-mesh finite-difference diffusion equations for all nodes inside the core domain. To achieve better accuracy without sacrificing efficiency, they are corrected by higher order nodal calculations formulated on pairs of nodes using the transverse integration procedure. This leads to three 1D equations coupled through neutron currents at transverse nodal boundaries. Approximation of the coupling has huge impact on the accuracy of transverse-integration based nodal methods and as such receives considerable attention. Three possibilities are discussed that define the variants of the developed nodal method. Once the transverse coupling term is suitably approximated, solution of nodal equations is computed semi-analytically by using an efficient node-by-node iterative procedure.
Klíčová slova

Zpět

Patička