Přejít k obsahu


3D model neutronového toku v reaktorech s šestihrannými kazetami ("Hex-Z")

Citace:
HANUŠ, M., BRANDNER, M., BERKA, T., MATAS, A., KUŽEL, R. 3D model neutronového toku v reaktorech s šestihrannými kazetami ("Hex-Z"). 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A 3D model of neutron flux in nuclear reactors with hex-shaped assemblies ("Hex-Z")
Rok vydání: 2008
Autoři: Bc. Milan Hanuš , Ing. Marek Brandner Ph.D. , Tomáš Berka , Ing. Aleš Matas Ph.D. , Roman Kužel
Abstrakt CZ: V příspěvku představím metodu pro řešení rovnic mnohagrupové difúzní aproximace neutronového transportu. Budu se zabývat stacionárním řešením, které popisuje rozložení neutronového toku v aktivní zóně reaktoru v rovnovážném (kritickém) stavu. Jako modelový případ byl použit reaktor typu VVER-1000 s šestihrannými palivovými kazetami a pro výpočet kritického čísla tohoto reaktoru a rozložení neutronového toku v jeho aktivní zóně byla použita nodální metoda. Tato metoda kombinuje rychlý celozónový výpočet, založený na konečně-objemové aproximaci výchozích rovnic v několika horizontálních řezech aktivní zónou, a přesnější výpočet průběhu neutronového toku v jednotlivých nódech získaný řešení příčně integrovaných difúzních rovnic. Tímto způsobem je dosaženo příznivého kompromisu mezi přesností a rychlostí výpočtu.
Abstrakt EN: I present a method for solving the equations of neutron transport with discretized energetic dependence and angular dependence approximated by diffusion theory. A stationary solution is of interest that characterizes neutron fluxes within a nuclear reactor core in an equilibrium (critical) state. The VVER-1000 type core with hexagonal fuel assembly lattice is considered and a nodal method is used for numerical solution. The method effectively combines a whole-core coarse mesh calculation with a more detailed computation of fluxes based on the transverse integrated diffusion equations. By this approach, it achieves a good balance between accuracy and speed.
Klíčová slova

Zpět

Patička