Přejít k obsahu


VVER 1000/SEIS

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. VVER 1000/SEIS. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: VVER 1000/SEIS (V1000/SEIS)
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Katedra mechaniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Výpočet seizmické odezvy reaktoru VVER 1000 buzením definovaným spektry odezvy zrychlení ve třech směrech na úrovni uložení tlakové nádoby ve stavební šachtě. Výsledky umožňují posoudit seizmickou odolnost reaktoru, analyzovat vliv konstrukčních úprav na její zvýšení a definovat okrajové podmínky pro detailní deformační a napěťovou analýzu komponent reaktoru pomocí komerčních konečno-prvkových programů.
Abstrakt EN: The computing program calculates the seismic response of the VVER 1000 type reactor, where seismic excitation is given by the acceleration response spectra in three directions at the level of the reactor pressure vessel suspension. The results enable to consider a reactor seismic resistance, to analyse an influence of the design parameter adjustments and to define the boundary conditions for the detailed deformation and strain analysis of the reactor components by finite element commercial computer programs.
Klíčová slova

Zpět

Patička