Přejít k obsahu


VVER 1000/PULS

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. VVER 1000/PULS. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: VVER 1000/PULS
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Katedra mechaniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Výpočet dynamické odezvy reaktoru VVER 1000 vyvolané buzením tlakovými pulsacemi HCČ v libovolné jejich konfiguraci. Výpočet umožňuje vyšetřit záznějový charakter odezvy, určit nejnepříznivější konfiguraci pracujících HCČ pro deformace a zatížení komponent reaktoru, stanovit podmínky pro zajištění kontaktu v uzlu zavěšení nosného válce v tlakové nádobě (předepnutí toroidních trubek a přítlačných pružin v hlavních palivových souborů) a definovat okrajové podmínky pro detailní deformační a napěťovou analýzu komponent reaktoru pomocí komerčních konečno-prvkových programů.
Abstrakt EN: The computing program calculates the dynamic response of the VVER 1000 type reactor excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps in the different configurations. The calculation enables to investigate the beating, character of vibrations, to determinate the worst-configuration of the operating pumps for dynamic deformations and dynamic load of reactor components, to determinate the conditions for provision the contact in the suspension of the core barrel to the pressure vessel flange (pre-stressing of toroidal tubes and springs in the top nozzle of nuclear full assemblies) and to define the boundary conditions for the detailed deformation and strain analysis of the reactor components by finite element commercial computer programs.
Klíčová slova

Zpět

Patička