Přejít k obsahu


F0 Transformation within the Voice Conversion Framework

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. F0 Transformation within the Voice Conversion Framework. In 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2007). Baxias: ISCA, 2007. s. 681-684. ISBN: 978-1-60560-316-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: F0 Transformation within the Voice Conversion Framework
Rok vydání: 2007
Místo konání: Baxias
Název zdroje: ISCA
Autoři: Zdeněk Hanzlíček , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: V tomto článku je prezentováno několik experimentů ohledně transformace F0 v úloze konverze hlasu. Konverzní systém je založený na pravděpodobnostní transformaci parametrů a reziduální predikci. Celkem jsou zde porovnány 3 pravděpodobnostní metody pro transformaci F0.
Abstrakt EN: In this paper, several experiments on F0 transformation within the voice conversion framework are presented. The conversion system is based on a probabilistic transformation of line spectral frequencies and residual prediction. Three probabilistic methods of instantaneous F0 transformation are described and compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička