Přejít k obsahu


F0 Transformation within the Voice Conversion Framework

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. F0 Transformation within the Voice Conversion Framework. Interspeech 2007, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1961-1964. ISSN: 1990-9772
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: F0 Transformation within the Voice Conversion Framework
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bonn
Název zdroje: ISCA 2007
Autoři: Zdeněk Hanzlíček , Jindřich Matoušek
Abstrakt CZ: V tomto článku je prezentováno několik experimentů ohledně transformace F0 v úloze konverze hlasu. Konverzní systém je založený na pravděpodobnostní transformaci parametrů a reziduální predikci. Celkem jsou zde porovnány 3 pravděpodobnostní metody pro transformaci F0.
Abstrakt EN: In this paper, several experiments on F0 transformation within the voice conversion framework are presented. The conversion system is based on a probabilistic transformation of line spectral frequencies and residual prediction. Three probabilistic methods of instantaneous F0 transformation are described and compared.
Klíčová slova

Zpět

Patička