Přejít k obsahu


Relationship between Production Capacity of Wind Power Stations and Needs of Ancillary Services

Citace:
ČERNÝ, V., FIALOVÁ, A., HOUDOVÁ, L., JANEČEK, P., JANEČEK, E. Relationship between Production Capacity of Wind Power Stations and Needs of Ancillary Services. In International conference on Environment and electrical engineering. Polsko: Wroclaw University of Technology, 2009. ISBN: 978-3-940471-10-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Relationship between Production Capacity of Wind Power Stations and Needs of Ancillary Services
Rok vydání: 2009
Místo konání: Polsko
Název zdroje: Wroclaw University of Technology
Autoři: Ing. Václav Černý Ph.D. , Ing. Andrea Fialová Ph.D. , Ing. Lucie Houdová , Ing. Petr Janeček , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: V posledních letech narůstá množství postavených větrných elektráren. Je pochopitelné, že jimi vyrobená větrná energie je většinou distribuována do přenosové soustavy. Na jednu stranu využívání větrné energie přináší klady, především na straně šetrnosti k životnímu prostředí. Na straně druhé toto navyšuje požadavky na velikost rezervací podpůrných služeb. Tento článek se zabývá vztahem mezi vyprodukovanou větrnou energií a potřebou podpůrných služeb.
Abstrakt EN: Number of wind power stations has been increasing in the world for last years. Of course, this causes that electrical power amount produced by this kind of power station and subsequently delivered to electricity transmission systems has also been growing. On one hand, this brings positive effects with respect to living environment because production of coal, gas or nuclear power stations can temporarily be reduced while wind blows. On the other hand, this sets enhanced demands on needs of ancillary services. This paper deals with these connections and demonstrates obvious consequences that arise from them.
Klíčová slova

Zpět

Patička