Přejít k obsahu


Influence of the Forming Conditions on the Mechanical Properties of the Final Product, when Using the Flow Forming Process

Citace:
MALINA, J., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Influence of the Forming Conditions on the Mechanical Properties of the Final Product, when Using the Flow Forming Process. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 1719-1720., ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of the Forming Conditions on the Mechanical Properties of the Final Product, when Using the Flow Forming Process
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Jiří Malina , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Ekonomická krize vedla k výrazné snaze zlepšit stávající technologie, k hledání nových metod případně k snaze využít stávající technologie novým způsobem. V tomto případě bylo využito příčného redukčního válcování k tváření tlustostěnných trubek na požadovaný průměr. Příčné redukční válcování je jednou z progresivních technologií, využívající k dosahování požadovaných cílů inkrementálních deformací. Výzkum byl zaměřen na určení vlivu podmínek protlačování na mechanické vlastnosti výsledného produktu.
Abstrakt EN: The economic crisis has lead to a progressive tendency to improve current technologies, search for new methods, or use known technologies in other ways. In this case, the flow forming process for reducing the diameter of thick-walled hollow semi-products was used. Flow forming is one of the progressive technologies which uses incremental deformations for achieving the required aims. The research was focused on determining the influence of forming conditions on the mechanical properties of the final product.
Klíčová slova

Zpět

Patička