Přejít k obsahu


Unconventional Thermomechanical Treatment of Advanced High Strength Low-Alloy Steel

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., KLAUBEROVÁ, D., PETRENEC, M., BERAN, P. Unconventional Thermomechanical Treatment of Advanced High Strength Low-Alloy Steel. In Proceedings of the 7th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering. Tallinn: DAAAM International, 2010. s. 435-440. ISBN: 978-9985-59-982-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Unconventional Thermomechanical Treatment of Advanced High Strength Low-Alloy Steel
Rok vydání: 2010
Místo konání: Tallinn
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Danuše Klauberová , PhD. Ing. Martin Petrenec , Dr. Ing. Přemysl Beran
Abstrakt CZ: Moderní vysokopevné ocele zpracované nekonvenčním tepelným nebo termomechanickým zpracováním mohou dosáhnout podstatně lepších vlastností v porovnání s konvenčním zpracováním. Tento článek prezentuje nové možnosti termomechanického zpracování ocele 42SiCr. Použitím konvenčního zpracování může sice být dosažena velmi vysoká pevnost ocele, ale nižší hodnoty tažnosti. Cílem experimentu bylo navrhnout a odzkoušet nekonvenční termomechanické zpracování za účelem dosažení vysoké pevnosti ocele až 2000 MPa s tažností přes 10 %. Za tímto účelem byl modifikován a optimalizován Q-P process. Podíl zbytkového austenitu byl určena pomocí neutronové difrakce pod deformací za studena. Vliv parametrů technologického procesu na vývoj struktury byl dokumentován pomocí metalografie a mechanické vlastnosti byly měřeny tahovou zkouškou.
Abstrakt EN: Modern advanced high strength steels processed using unconventional heat or thermomechanical treatments can attain substantially better properties when compared to conventional treatments. This paper presents new possibilities of thermomechanical treatment for 42SiCr steel. Very high strength can be reached using conventional treatments, but ductility drops down to lower values. The aim of this experiment was to design and test an unconventional thermomechanical treatment procedure in order to reach a yield strength of up to 2000 MPa with ductility over 10%. For this purpose, the new kind of heat treatment the Q-P process (Quenching - Partitioning) was modified and optimized in several steps. The stability of retained austenite was determined by means of neutron diffraction under cold deformation. The influence of the technological process parameters on structure development was documented via metallography and the resulting mechanical properties were measured by means of tensile test.
Klíčová slova

Zpět

Patička