Přejít k obsahu


Post-War Reconstruction and Peace-Building

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Post-War Reconstruction and Peace-Building. 1.. vyd. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009, 229 s. ISBN: 978-961-235-359-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Post-War Reconstruction and Peace-Building
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Fakulteta za družbene vede
Autoři: PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha s využitím soudobých teoretických přístupů k problematice řešení konfliktů a poválečné rekonstrukci analyzuje stav v poválečných zemích a možnosti obnovení míru a fungujících struktur. Jako hlavní referenční objekt jsou v knize představeny mezinárodní nevládní organizace. V případových studiích Angoly, Afghánistánu a Bosny a Hercegoviny aplikuje teoretické přístupy, které dává do kontextu se socioekonomickými podmínkami a vývojem těchto států.
Abstrakt EN: Applying the contemporary theoretical approaches towards the conflict resolution and post-conflict reconstruction the book is analysing the situation ain post-war countries and possibilities of peace renovation and restoration of functioning structures. As the main reference object the international non-governmental organisations are presented. In the case studies about Angola, Afghanistan, and Bosnia and Herzegovina the author is applying the theoretical approaches giving them into the context with socio-economic conditions and development of these states.
Klíčová slova

Zpět

Patička