Přejít k obsahu


Detection of Gases and Vapour Concentration from Resonance Curve of Interdigital System

Citace:
BLECHA, T. Detection of Gases and Vapour Concentration from Resonance Curve of Interdigital System. In ISSE 2009. Piscataway: IEEE, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-1-4244-4260-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Detection of Gases and Vapour Concentration from Resonance Curve of Interdigital System
Rok vydání: 2009
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Tomáš Blecha
Abstrakt CZ: Základem mnoha senzorů pro detekci plynů a par je interdigitální systém s tenkou senzitvní organickou vrstvou. Tato struktura má kapacitní charakter, kde vlivem působení plynu nebo páry dochází ke změně kapacity a ztrátového činitele. Rezonanční obvod složený s interdigitální struktury a cívky je vhodný pro detekci koncentrace plynů a par. Článek popisuje způsoby detekce relativní vlhkosti z křivek rezonančního obvodu a prezentuje mnoho experimentálních výsledků.
Abstrakt EN: Interdigital structure with thin film sensitive organic layer is the base of many sensors for gases and vapours detection. This structure with sensitive layer has capacitive character where the influence of gas and vapour causes the change of its capacitance and dissipation factor. Resonance circuit, created by interdigital structure and an inductor, is then suitable for gas and vapour concentration detection. This article describes methods of relative humidity detection from the resonance circuit curve and presents many experimental results as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička