Přejít k obsahu


Influence of austenitization temperature and number of incremental steps on structure development of TRIP-Steel

Citace:
JIRKOVÁ, H., MEYER, L., REZEK, M., MAŠEK, B. Influence of austenitization temperature and number of incremental steps on structure development of TRIP-Steel. In Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International, 2009. s. 1461-1462., ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of austenitization temperature and number of incremental steps on structure development of TRIP-Steel
Rok vydání: 2009
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Prof.Dr.Ing. Lothar Meyer , Martin Rezek , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Současná zařízení, určená pro volné kování přímých rotačních výkovků, využívají pro vytvoření deformační síly, kterou deformují polotovar, buď kvazistaticky působících sil nebo dynamických sil způsobených úderem. První skupinou jsou lisy různých konstrukcí využívající mechanického nebo hydraulického pohonu. Jejich výhodou je možnost vytvoření velkých tvářecích sil, hlavní nevýhoda tkví v tom, že jednotlivé tvářecí operace jsou pomalé. U strojů využívajících dynamickou sílu vytvořenou energií rázu, je možno realizovat vyšší frekvenci tvářecích operací, avšak nevýhodou je, že způsobují značné rázy, vibraci a s tím spojený hluk. Navrhované řešení odstraňuje nevýhody obou systémů. Při použití tohoto zařízení lze dosáhnout vysokého počtu tvářecích zdvihů s frekvencí řádově několika Hz, při současném působení velké tvářecí síly a navíc lze celý systém jednoduše řídit. Klasické lisy přenášejí tvářecí síly z hydraulických válců na výkovek přes velmi hmotnou pohyblivou traverzu, kterou je nutno urychlit a po té zastavit na začátku a konci každé tvářecí operace. Tato pohybující se hmota vylučuje dosažení vyššího počtu tvářecích operací. Realizovaný systém minimalizuje pohybující se hmotnost, přičemž využívá obráceného principu hydraulického lineárního motoru, kdy píst stojí a válec s tvářecím nástrojem se pohybuje. Zařízení je díky své konstrukci vhodné i pro automatizaci a umožňuje přesné a rychlé řízení procesu. Přitom lze díky energetické náročnosti kovacího procesu dosáhnout úspor energií.
Abstrakt EN: Combining high strength with good ductility while maintaining low costs represents a very important criterion in a new material development. Among materials meeting such requirements belong TRIP steels. With TRIP steels it is necessary to reach a fine grain structure but further also to obtain suitable volume fractions of individual phases in order to be able to utilize the TRIP effect during the final cold deformation. Their structure consists of ferrite, bainite and retained austenite, which transforms to deformation induced martensite during the cold deformation. The aim of the experiment was to determine the influence of the austenitization temperature and the number of incremental deformation steps on structure development of low alloyed TRIP-steel during thermomechanical treatment in order to obtain structures with suitable phase distribution. The obtained structures were analysed via light and scanning microscopy and a tensile test was used for estimation of mechanical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička