Přejít k obsahu


Three-dimensional numerical model of neutron flux in Hex-Z geometry

Citace:
HANUŠ, M., BERKA, T., BRANDNER, M., KUŽEL, R., MATAS, A. Three-dimensional numerical model of neutron flux in Hex-Z geometry. In Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 14. Prague: Institute of Mathematics, 2008. s. 83-90. ISBN: 978-80-85823-55-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Three-dimensional numerical model of neutron flux in Hex-Z geometry
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Mathematics
Autoři: Milan Hanuš , Tomáš Berka , Ing. Marek Brandner Ph.D. , Roman Kužel , Ing. Aleš Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku představím metodu pro řešení rovnic mnohagrupové difúzní aproximace neutronového transportu. Budu se zabývat stacionárním řešením, které popisuje rozložení neutronového toku v aktivní zóně reaktoru v rovnovážném (kritickém) stavu. Jako modelový případ byl použit reaktor typu VVER-1000 s šestihrannými palivovými kazetami a pro výpočet kritického čísla tohoto reaktoru a rozložení neutronového toku v jeho aktivní zóně byla použita nodální metoda. Tato metoda kombinuje rychlý celozónový výpočet, založený na konečně-objemové aproximaci výchozích rovnic v několika horizontálních řezech aktivní zónou, a přesnější výpočet průběhu neutronového toku v jednotlivých nódech získaný řešení příčně integrovaných difúzních rovnic. Tímto způsobem je dosaženo příznivého kompromisu mezi přesností a rychlostí výpočtu.
Abstrakt EN: I present a method for solving the equations of neutron transport with discretized energetic dependence and angular dependence approximated by diffusion theory. Stationary solution is of interest that characterizes neutron fluxes within a nuclear reactor core in an equilibrium (critical) state. The VVER-1000 type core with hexagonal fuel assembly lattice is considered and a nodal method is used for numerical solution. The method effectively combines a whole-core coarse mesh calculation with a more detailed computation of fluxes based on the transverse integrated diffusion equations. By this approach, it achieves a good balance between accuracy and speed.
Klíčová slova

Zpět

Patička