Přejít k obsahu


Virtual Enterprise Network

Citace:
JANUŠKA, M., CHODŮR, M. Virtual Enterprise Network. Brno, 2009., ISBN: 978-80-214-3874-3,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual Enterprise Network
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: University of Technology
Autoři: Martin Januška , Miroslav Chodůr
Abstrakt CZ: Firmy ve snaze zachovat si konkurenční výhodu v dnešním turbulentním tržním prostředí, musí živě reagovat na veškeré změny. Jednou z možností jak toho dosáhnout je využít konceptu virtuálních firem, který se jevý jako vhodné řešení pro malé a střední firmy. Tento koncept je však tězké implementovat. Hlavním důvodem je neznalost tohoto konceptu na trhu a z toho vyplívající nedůvěra. Dalším problémem je neexistence vhodných komunikačních kanálů. Tyto problémy mohou být odstraněny sítí virtuálních firem.
Abstrakt EN: Firm in an effort to stay and be able to compete have to respond lively to unremitting change in today's turbulent transformative market environment. These changes can be incurred for example by fast technological development in given areas, by globalization of markets, or by instability of markets. One possibility how to respond to instability of market environment is to take advantage of virtual enterprise paradigm, which seems like an appropriate solution for small and middle enterprises. This paradigm is however very hard to implement. Because of all subjects in the marketplace aren't well acquainted with it, possibility to apply the paradigm is considerably low. Also there is huge trust issue problem. And problem associated with sharing information and communication because of non existing appropriate communication channels. These problems can be in longer time horizon removed by so - called virtual enterprise network. This concept which is currently under research will be in detail introduced in full-length conference paper along with virtual enterprise paradigm.
Klíčová slova

Zpět

Patička