Přejít k obsahu


Distanční kurz Internet jako prostředek pro podporu výuky

Citace:
FILIPI, Z., PŘIBÁŇ, T., VRBÍK, V. Distanční kurz Internet jako prostředek pro podporu výuky. In DidInfo 2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 86-89. ISBN: 978-80-8083-720-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi , Tomáš Přibáň , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje multimediální e-kurz Internet vytvořený na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. V textu je rovněž uveden odkaz na plnou off-line verzi kurzu (bez možnosti práce s úkoly a testy). Závěrem jsou vysloveny některé obecnější závěry získané na základě zkušeností s distančním způsobem výuky.
Klíčová slova

Zpět

Patička