Přejít k obsahu


Study of Suitable Arrangement of Magnetic Circuit with Permanent Magnets for Realization of Magnetocaloric Effect

Citace:
OTA, J., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Study of Suitable Arrangement of Magnetic Circuit with Permanent Magnets for Realization of Magnetocaloric Effect. In IC-SPETO 2009. Gliwice: Silesian University of Technology, 2009. s. 49-50. ISBN: 978-83-85940-31-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Study of Suitable Arrangement of Magnetic Circuit with Permanent Magnets for Realization of Magnetocaloric Effect
Rok vydání: 2009
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Doc. Ing. Josef Ota CSc. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: Magnetokalorický efekt je principem různých perspektivních technologií. Jednou z nich je magnetické chlazení, což je způsob chlazení bez negativních aspektů (skleníkový efekt, zhoršování stavu ozónové vrstvy atd. ). Článek se zabývá generací magnetického pole v oblasti, ve které dochází k magnetickému chlazení. Teoretická analýza je ilustrována příkladem, jehož výsledky jsou podrobeny diskuzi.
Abstrakt EN: The magnetocaloric effect becomes a principle of various prospective technologies. One of them is magnetic cooling, that is a way of cooling without any negative acompanying aspects (greenhouse effect, deterioration of the ozone layer etc.). The paper deals with the generation of magnetic field in the domain where the magnetocaloric effec is realized. Evaluated are possibilities of using permanent magnets. The theoretical analysis is illustrated by an example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička