Přejít k obsahu


Generation of Small Controlled Shifts by Thermoelasticity

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., ULRYCH, B. Generation of Small Controlled Shifts by Thermoelasticity. In IC-SPETO 2009. Gliwice: Silesian University of Technology, 2009. s. 51-52. ISBN: 978-83-85940-31-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Generation of Small Controlled Shifts by Thermoelasticity
Rok vydání: 2009
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Silesian University of Technology
Autoři: Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Ing. Pavel Karban Ph.D. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: V tomto článku je studováno generování malých kontrolovaných posuvů pomocí termoelastického ohřevu. Malé posuvy mohou být příhodně použity pro přesnou kontrolu polohy. Zkoumány jsou hlavně dynamické aspekty procesu, tj. časová závislost deformací. Metodika je ukázána na typickém příkladě.
Abstrakt EN: Generation of small controlled shifts by thermoelasticity heating is studied. These shifts can conveniently be used for acurate control of position. Investigated are mainly the dynamic aspects of the process, i.e. the temporal dependence of the deformations. The methodology is illustrated by typical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička