Přejít k obsahu


Využití regionální historiografie vědy a techniky ve výuce dějepisu

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Využití regionální historiografie vědy a techniky ve výuce dějepisu. In Dějiny vědy a techniky 13. Praha: Národní technické muzeum, 2005. s. 71-74. ISBN: 80-7037-141-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of regional historiography of science and technology in teaching history
Rok vydání: 2005
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní technické muzeum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Historiografie vědy a techniky je stále ještě opomíjeným tématem v rámci tzv. "velkých dějin". Její uchopení v regionálních rozměrech je jednou z cest, jak tento handicap postupně eliminovat. Regionální dějiny vědy a techniky mohou výborně posloužit jako materiál pro modernizaci a oživení metod výuky školního dějepisu.
Abstrakt EN: Historiography of science and technology is still a neglected topic in the context of the so-called "big history". The grip of the regional dimension is one way to gradually eliminate this handicap. Regional history of science and technology can serve as excellent material for the revival and modernization of teaching methods school history.
Klíčová slova

Zpět

Patička