Přejít k obsahu


Numerical solution of compressible flow problems using the finite volume flux-vector splitting schemes on unstructured meshes

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Numerical solution of compressible flow problems using the finite volume flux-vector splitting schemes on unstructured meshes. In Engineering Mechanics 2009. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, 2009. s. 147-158. ISBN: 978-80-86246-35-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical solution of compressible flow problems using the finite volume flux-vector splitting schemes on unstructured meshes
Rok vydání: 2009
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR
Autoři: Ing. Ondřej Bublík , Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá numerickým řešením nelineárního systému Eulerových rovnic, které popisují proudění stlačitelné nevazké tekutiny. Pro prostorovou diskretizaci byla použita metoda konečných objemů formulována na nestrukturovaných sítích. Výpočet numerických toků na stěnách kontrolních objemů byl realizován pomocí flux-vector splitting schémat (Steger-Warming, van Leer, AUSM). Pro zvýšení řádu přesnosti v prostoru byla zavedena lineární rekonstrukce s Barthovým limiterem. Všechna schémata byla vzájemně porovnána na testovacím příkladě proudění okolo leteckého profilu NACA 0012. Dále je příspěvku popsán algoritmus pro adaptaci sítě.
Abstrakt EN: This paper is focused on the numerical solution of the nonlinear system of the Euler equations, which describe the transonic flow of an inviscid fluid. The computation was performed using the finite volume method defined for unstructured grids. Three explicit flux-vector splitting schemes (Steger-Warming, van Leer, AUSM) are discussed. In order to improve their space accuracy, a linear reconstruction with the Barth's limiter, which was specially proposed for unstructured grids, is applied. All schemes mentioned here are compared with each other for a selected test case of transonic flow around the NACA 0012 airfoil. Further, this paper describes an algorithm of mesh adaptation for a better capturing of shock waves.
Klíčová slova

Zpět

Patička