Přejít k obsahu


Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in bypass models

Citace:
JONÁŠOVÁ, A., VIMMR, J. Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in bypass models. PAMM - Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2008, roč. 8, č. 1, s. 10179-10180. ISSN: 1617-7061
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical simulation of non-Newtonian blood flow in bypass models
Rok vydání: 2008
Autoři: Alena Jonášová , Jan Vimmr
Abstrakt CZ: V předloženém článku jsou prezentovány numerické výsledky studia nenewtonských efektů stacionárního proudění v kompletním 3D modelu bypassu, jehož nativní artérie je buď koronární, nebo femorální s průměrnými fyziologickými parametry. Dynamická vazkost krve, která je zde modelována jako zobecněná newtonská kapalina, je popsána dvěma známými makroskopickými nenewtonskými modely (Carreauovým-Yasudovým modelem a modifikovaným Crossovým modelem). Pro numerické simulace byl použit vlastní software založený na metodě umělé stlačitelnosti a ?cell-centred? metodě konečných objemů formulované pro nestrukturované hexahedrové výpočtové sítě.
Abstrakt EN: The article presents the numerical investigation of non-Newtonian effects of steady blood flow in complete idealized 3-D bypass models, whose native artery is either coronary or femoral with average physiological parameters. Considering the blood to be a generalized Newtonian fluid, the shear-dependent viscosity is described by two well-known macroscopic non-Newtonian models (the Carreau-Yasuda model and the modified Cross model). The results were obtained by own developed computational software based on the pseudo-compressibility approach and on the cell-centred finite volume method defined on unstructured hexahedral grids.
Klíčová slova

Zpět

Patička