Přejít k obsahu


Dějěpis XXIII : sborník katedry historie : napsán a sestaven k šedesátým narozeninám katedry 1948-2008

Citace:
BREITFELDER, M. Dějěpis XXIII : sborník katedry historie : napsán a sestaven k šedesátým narozeninám katedry 1948-2008. Západočeská univerzita v Plzni, 2008, 142 s. ISBN: 978-80-7043-759-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History XXIII
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Miroslav Breitfelder Ph.D.
Abstrakt CZ: Kromě článku věnovanému šedesáti letům činnosti katedry a jejích pedagogů přináší sborník i vzpomínkovou stať připomínající naše již zesnulé kolegy. Jak u medailonků připomínajících životní jubilea, tak u nekrologů jsme použili dobové materiály. Koneckonců i styl a slovník jsou zajímavým svědectvím, ba dokumentem. ?Standardní? statě odrážejí výsledky původní badatelské práce autorů. Jejich základ povětšinou tvoří referáty přednesené na vzpomínkovém kolokviu dedikovaném před deseti lety zesnulé docentce Janě Janusové.
Klíčová slova

Zpět

Patička