Přejít k obsahu


Modelling of rotating disk vibration with fixed blades

Citace:
ZEMAN, V., ŠAŠEK, J., BYRTUS, M. Modelling of rotating disk vibration with fixed blades. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009. s. 125-130. ISBN: 978-83-60102-52-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of rotating disk vibration with fixed blades
Rok vydání: 2009
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Ing. Jakub Šašek , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí metodu matematického modelování kmitání rotujících olopatkovaných disků. Lopatky jsou uvažovány jako jednodimenzionální kontinua vetknutá do třídimenzionálního poddajného disku středově upevněného k rotoru turbíny, který rotuje konstantní úhlovou rychlostí. Výchylky vázaných uzlů disku na tuhých nožkách lopatek jsou eliminovány. Výchylky volných uzlů disku a lopatek jsou transformovány modeálními submaticemi disku a lopatek. Kondenzovaný model s relativně malým počtem stupňů volnosti umožní numerické simulace.
Abstrakt EN: The paper presents the method for the mathematical modelling of bladed disk vibrations. The blades are considered as one dimensional continuum fixed with three-dimensional elastic disk centrally clamped into turbine rotor rotating with constant speed. The displacements of the coupled disk nodes on rigid blade foots are eliminated. The displacements of the free disk nodes and blade nodes are transformed by modal submatrices of the disk and blades. The condensed model with relative small DOF number will enable numerical simulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička