Přejít k obsahu


Stochastic eigenvalue problems of linear continuum

Citace:
DUPAL, J. Stochastic eigenvalue problems of linear continuum. In Modelling and optimization of physical systems. Gliwice: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2009. s. 29-36. ISBN: 978-83-60102-52-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stochastic eigenvalue problems of linear continuum
Rok vydání: 2009
Místo konání: Gliwice
Název zdroje: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jan Dupal
Abstrakt CZ: Článek uvádí přístup k řešení problému vlastní hodnoty kmitajících lineárních kontinuí popsaných parametry majícími náhodný charakter. Naše pozornost bude zaměřena na kontinua jejichž chování může být charakterizováno samoadjungovanými operátory. Výsledkem výpočtu bude střední hodnota a rozptyl vlastních čísel. Ze znalosti statistických charakteristik vstupních náhodných parametrů a použitím "six sigma criterion" můžeme určit maximální a minimální hodnoty vlastních čísel v pravděpodobnostním smyslu.
Abstrakt EN: The paper deals with an approach to the solution of the eigenvalue problem of the linear continuous vibrating system described by some parameters having random character. Our attention will be payed to continua whose behaviour can be characterized by self adjoint operators. Result of the calculation will be expected value and dispersion of eigenvalues. Knowing the statistical characteristics of the input random parameters and applying the six sigma criterion we can determine maximal and minimal values of eigenvalues in the probability sense.
Klíčová slova

Zpět

Patička