Přejít k obsahu


Hospodářské a sociální dějiny v poválečné plzeňské historiografii

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Hospodářské a sociální dějiny v poválečné plzeňské historiografii. In Dějepis XXIII. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 102 - 117. ISBN: 978-80-7043-759-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Economic and social history of postwar historiography Pilsen
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať sleduje tématiku hospodářských a sociálních dějin v poválečných plzeňských periodikách - Minulostí Plzně a Plzeňska, Minulostí Západočeskéhé kraje a ve Sborníku PF Plzeň - Historie a dále v diplomových pracích studentů historie na PF Plzeň. Předmětem zkoumání je kvantitativní podíl sledované tématiky vzhledem k ostatním tématům a dále převládající metodika zpracování sledovaného tématu
Abstrakt EN: This paper refers to a rich part of Pilsner historiografy in period after World War the 2nd - that is the economic and social topics in local history. The authoress analyses many articles in three important regional scientific periodicals - Minulostí Plzně a Plzeňska, Minulostí Západočeského kraje, Sborník Pedagogické fakulty; Historie and in graduation theses of students of teaching history on educational faculty in Pilsen. She campares these historical texts and discoveres many common features in them. Meaning economic and social themes, we speak about main topic in Pilsner afterwar historiografhy, especially in period from 1945 to 1989. Then historians used very similar methods and ways. The interest in these subjects starts to fall down after 1989 but not totally.
Klíčová slova

Zpět

Patička