Přejít k obsahu


Potíže a profesní nezkušenost studentů a absolventů pedagogických fakult při prvních pokusech o výuku

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Potíže a profesní nezkušenost studentů a absolventů pedagogických fakult při prvních pokusech o výuku. In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 77 - 80. ISBN: 978-80-7043-697-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PROBLEMS AND PROFESSIONAL INEXPERIENCE OF STUDENTS AND ALUMNI OF EDUCATIONAL FACULTIES DURING THE FIRST STEPS AT SCHOOL PRACTICE
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Problém optimalizace profesní přípravy budoucího pedagoga není ve školství nikterak novou záležitostí. Do praxe nastupující pedagog řeší stále stejné problémy, vyplývající z nezkušenosti. Strukturované studium učitelství situaci, zdá se, neřeší uspokojivě. Stať navrhuje zamyšlení nad možností ročního atestačního studia pro absolventy magisterského studia učitelství jako cestu evaluace přípravy budoucího pedagoga a naznačuje možnou podobu takového studia, jeho výhody i úskalí.
Abstrakt EN: We are used to finding many problems in the educational system of teachers´ professional preparation, it is a longtime situation. The new system ? 3+2, so-called structured studium, isn´t a final solution. This paper will try to show some possibilities of optimalization, especially in the practice of teachers´ first professional steps. We are under consideration about something like teachers´ attestation ? one year of postgradual studium, with one of study specialization (creating curricular documents, career consulting servis, special study disorders, etc.). Everything will take place during the teachers´ first year at school practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička