Přejít k obsahu


Positive solutions for a class of equations with a p-Laplace like operator and weights

Citace:
DRÁBEK, P., GARCÍA-HUIDOBRO, M. .. G. .., MANÁSEVICH, R. .. M. .. Positive solutions for a class of equations with a p-Laplace like operator and weights. Nonlinear Analysis, 2009, roč. 2009, č. 71, s. 1281-1300. ISSN: 0362-546X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Positive solutions for a class of equations with a p-Laplace like operator and weights
Rok vydání: 2009
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. , Prof. Marta García-Huidobro Ph.D. , Prof. Raul Manásevich Ph.D.
Abstrakt CZ: V práci je ukázána existence kladných řešení kvazilinární okrajové úlohy s p-laplacianem. Výsledky jsou aplikovány na kladná řešení radiálně symetrických úloh.
Abstrakt EN: We prove the existence of positive solutions of the quasilinear boundary value problem of the p-Laplacian type. The results are applied on positive solutions of radial type
Klíčová slova

Zpět

Patička