Přejít k obsahu


Data Fusion in Estimation Problems

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M. Data Fusion in Estimation Problems. In Proceedings of the 10th International Carpathian Control Conference. Krakow: Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH - University of Science and Technology, 2009. s. 261-264. ISBN: 8389772-51-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Data Fusion in Estimation Problems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Krakow
Název zdroje: Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH - University of Science and Technology
Autoři: Ing. Jiří Ajgl , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá úlohami odhadu na nejnižší úrovni datové fůze. Cílem odhadu na této úrovni je odhad stavu stochastického dynamického systému za použití rozdílných množin dat z měření. V tomto článku je kladen důraz na Millmanovu formuli, jejíž užití představuje základní princip v různých úlohách odhadu a fůze, zvláště pak ve smoothingu a filtraci.
Abstrakt EN: The paper deals with the estimation problems in the lowest data fusion level. The goal of the estimation within this level is a state estimate of a stochastic dynamic system using different measurement data sets. In this paper, the stress is laid on the Millman?s formula which usage represents an underlying principle in various fusion and estimation problems, particulary in the smoothing and filtering problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička