Přejít k obsahu


V nové generaci vysokoteplotních jaderných reaktorů se mohou uplatnit MHD čerpadla roztavených kovů

Citace:
VOSTRACKÝ, Z., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. V nové generaci vysokoteplotních jaderných reaktorů se mohou uplatnit MHD čerpadla roztavených kovů. In Sborník anotací semináře Efektivní Energetika X. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2009. s. 29-31. ISBN: 978-80-248-1989-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: MHD Pumps of Molten Metals Could Be Used In The Next Generation Of High-Temperature nuclear reactors
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký DrSc., dr. h. c. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je ukázat, že v reaktorech IV. generace by bylo možno k transportu chladiva použít MHD čerpadla.
Abstrakt EN: The aim of the article is to show the possibility of using an MHD pumps for transport of cooling medium in reactors of IV. generation.
Klíčová slova

Zpět

Patička