Přejít k obsahu


Texty ke studiu římského práva soukromého

Citace:
DOSTALÍK, P. Texty ke studiu římského práva soukromého. 1. vyd. Plzeň : Vydavateství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, ISBN: 978-80-7380-150-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavateství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace představuje soubor přeložených fragmentů z nejvýznamnější památky římského práva Digest, která jsou součástí rozsáhlé kodifikace převážné soukromého práva východořímského císaře Justiniána z 6. století po Kr. Každý z fragmentů představuje jeden konkrétní případ - popis skutkového děje, položení právní otázky, řešení jednoho nebo více klasických právníků s ukázkami jejich argumentace. Byly vybírány mj. takové problémy, u kterých lze nalézt bezprostřední odezvu v současném právu soukromém, zejména občanském.
Klíčová slova

Zpět

Patička