Přejít k obsahu


Tvorba dat pro vybrané aplikace ČÚZK

Citace:
JANEČKA, K. Tvorba dat pro vybrané aplikace ČÚZK. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Data preparation for selected CUZK's applications
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D.
Abstrakt CZ: Dřívější způsob generování dat - definičních bodů parcel a staveb, pro vybrané aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze (ČÚZK) probíhalo komplikovaně a do budoucna neudržitelným způsobem. Navržená technologie je více efektivní, umožňuje generování potřebných dat v podstatně kratším čase, než tomu bylo dříve. Díky této skutečnosti je možné ve vybraných aplikacích poskytovat častěji aktualizovaná data. Konkrétně se jedná o aplikace WMS a Nahlížení do katastru nemovitostí. Podstata technologie spočívá v přímém generování dat přímo z centrální databáze Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Data jsou generována ve vektorovém datovém formátu shapefile.
Abstrakt EN: The older way of preparing data - namely definition points of parcels and buildings, for selected applications of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in Prague (COSMC) was complicated and not sustainable into the future. Proposed technology is more effective becouse it is possible to generate data in relatively short time. Due to this fact it is also possible to offer actual data in selected applications - WMS and Nahlížení do katastru nemovitostí. This new technology allows generate data directly from database which is the main difference opposite the older technology. Data are generated in shapefile vector data format.
Klíčová slova

Zpět

Patička