Přejít k obsahu


Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Citace:
JANEČKA, K., SOUČEK, P. Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile. Ostrava, 2009., ISBN: 978-80-87294-00-0,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Conversion of spatial data of cadastre to shapefile
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER spol. s r.o.
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D. , Ing. Petr Souček Ph.D.
Abstrakt CZ: Ceský úrad zememerický a katastrální (CÚZK) bude do budoucna poskytovat svá prostorová data pres mapový server. K dispozici budou definicní body parcel, orientacní mapa parcel a digitální katastrální mapa. Pro uložení dat a jejich následné poskytování pres mapový server byl zvolen vektorový datový formát shapefile. Byl vyvinut software, který prevádí uvedená prostorová data, uložená v informacním systému katastru nemovitostí (ISKN), do souboru shapefile se všemi požadovanými atributy. Pomocí našeho software je možné generovat vrstvu obsahující definicní body parcel pro zadané katastrální území, pro všechna katastrální území, prípadne pro katastrální území pro zadaný pocet dnu zpetne. To znamená generovat soubory shapefile pouze pro ta katastrální území, obsahující definicní body parcel vzniklé v požadovaném zpetném casovém intervalu. Orientacní mapa parcel je generována po jednotlivých mapových listech tak, jak jsou uloženy rozsahy souradnic techto mapových listu v ISKN. Pro každý mapový list je v ISKN uloženo i datum posledního preskenování. Pokud daný mapový list obsahuje prvky orientacní mapy parcel, které nejsou v naskenované verzi mapového listu, jsou tyto prvky vygenerovány v uvedeném rozsahu mapového listu. Digitální katastrální mapa je generována po dlaždicích 2x2 km. Software byl naprogramován v programovacím jazyce Java, v soucasné dobe probíhá jeho testování. Ukázky grafických výstupu jsou obsaženy v clánku.
Abstrakt EN: The Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre (COSMC) has started to provide spatial data via web map services during the year 2008. Definition points of parcels (DPP), orientation map of parcels (OMP) and digital cadastral map are available (DCM). The current way of data preparation for map server is not suitable especially for its time intensity. We have developed a new solution - for storing and providing of spatial data we chose shapefile data format. Our software makes it possible to transform data stored in information system of cadastre (ISC) into shapefile layers with all needed attributes. This software allows to generate layer containing DPP for selected cadastral territory or for all cadastral territories. Eventually we can generate DPP in the backdating mode. OMP is generated in accordance with coordinate extent of separate map sheets. Coordinate extents of map sheets are stored in ISC. The date of last scanning of the map sheet is also stored in ISC. We generate only map sheets containing at least one spatial feature 'younger' then the date of last scanning. For DCM we generate tiles 2x2 km. Our software was programmed in Java programming language. The article also contains examples of graphic outgoings.
Klíčová slova

Zpět

Patička