Přejít k obsahu


Akciová společnost a Evropská společnost

Citace:
DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. vyd. Praha : ASPI, 2009, 886 s. ISBN: 978-80-7357-430-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Joint-stock company and European company
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: ASPI
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato publikace pojednává o právní úpravě nejvýznamnější obchodní společnosti, české národní akciové společnosti a také evropské společnosti.
Abstrakt EN: This publication deal with a legal arrangement of meaningful bussiness company czech national joint-stock company and too european joint-stock company.
Klíčová slova

Zpět

Patička