Přejít k obsahu


Dynamics of gear drive systems with impacts: Ways leading to chaos

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Dynamics of gear drive systems with impacts: Ways leading to chaos. In CHAOS 2009 : the 2nd Chaotic Modeling and Simulation International Conference. [S.l.]: [S.n.], 2009. s. 8.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamics of gear drive systems with impacts: Ways leading to chaos
Rok vydání: 2009
Místo konání: [S.l.]
Název zdroje: [S.n.]
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje stručný přehled matematického modelování a dynamické analýzy převodových ústrojí s nelineárními ložiskovými a zubovými vazbami. Obecný matematický model nelineárního kmitání převodového ústrojí je odvozen metodou modální syntézy s redukcí počtu stupňů volnosti modelu. Vazební nelinearity, především přerušení zubového záběru, ovlivňuje chování celého sytému, hlavně v rezonančních stavech a při nízkém statickém zatížení. Vybrané výsledky ukazují vliv vazebních nelinearit na complexní chování převodového ústrojí vzhledem k vybraným řídícím parametrům.
Abstrakt EN: This paper contains a brief overview of mathematical modelling and dynamic analysis of gear drives including gearing and bearing couplings with nonlinearities. The general mathematical model of nonlinear gear drive vibration is derived by modal synthesis method with degrees of freedom number reduction. The couplings nonlinearities, mainly the gear mesh interruption, affects the behaviour of the systems especially in resonant states and during low external applied torque. Chosen results gained on different test and real gear drives show the influence of coupling nonlinearities on complex gear drive behaviour with respect to chosen operation parameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička