Přejít k obsahu


Nizozemsko

Citace:
JUREK, P. Nizozemsko. In Členské země NATO a jejich vztah k Alianci. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 139-150. ISBN: 978-80-7043-756-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Netherlands
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Petr Jurek
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje členství Nizozemska v NATO. Popisuje začleňovací proces, vývoj postojů Nizozemska ke členství v Alianci a participaci na jejích aktivitách.
Abstrakt EN: The chapter analyzes NATO membership of the Netherlands. It describes circumstances of integration, development of attitudes toward the alliance and participartion in activities of the alliance.
Klíčová slova

Zpět

Patička