Přejít k obsahu


Vyhledání nekonzistencí v prostorových datech informačního systému katastru nemovitostí

Citace:
JANEČKA, K. Vyhledání nekonzistencí v prostorových datech informačního systému katastru nemovitostí. 2009.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selection of inconsistencies in spatial data in information system of cadastre
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Karel Janečka Ph.D.
Abstrakt CZ: V prostorových datech ISKN, konkrétně digitální katastrální mapě, se vyskytují různé typy nekonzistencí. Jedná se především o nedodržení topologických vztahů, které jsou na prostorová data kladeny. Vyhledání těchto nekonzistencí je nezbytné pro další efektivní zpracovávání a využití těchto dat. Vzhledem k množství dat je nutné proces vyhledávání nekonzistencí v digitální katastrální mapě automatizovat. Za tímto účelem vznikl balík programů, pomocí kterého se v současné době v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze, který má správu a provoz ISKN na starosti, automatizovaně vyhledávají nekonzistence v digitální katastrální mapě.
Abstrakt EN: In spatial data stored in the information system of cadastre we can found some inconsistencies. Mainly the topological rules are not observed which can make many troubles during processing of spatial data. The selecting of inconsistencies is necessary for effective using of this data. Due to the fact of huge amount of data the selection of inconsistencies must be done in an automated way. For this purpose the package of utilities was created. This package is nowdays successfully used by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre in Prague.
Klíčová slova

Zpět

Patička