Přejít k obsahu


Strategy of solving word problems of 4th - 5th class of primary school

Citace:
KADLECOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Strategy of solving word problems of 4th - 5th class of primary school. In Mathematics from Primary Education View. Banská Bystrica: Matej Bel University, 2009. s. 23. ISBN: 978-80-8083-743-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strategy of solving word problems of 4th - 5th class of primary school
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Matej Bel University
Autoři: Mgr. Jitka Kadlecová , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem sond, které probíhaly ve čtvrtém a pátém ročníku základní školy a navazovaly na experimenty v prvním, druhém a třetím ročníku, bylo zmapovat strategie řešení slovních úloh. Zjistili jsme, že žáci při řešení slovních úloh nejčastěji používali aritmetickou strategii, méně často řešili slovní úlohu kombinací aritmetické strategie a strategie využívajícícvizualizaci struktury slovní úlohy.
Abstrakt EN: The goal of the probings, which proceeded in the fourth and fifth grade of the elementary school and which was a continuation of the experiments ih the first, second and third grade, was to map the solution strategies of verbal problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička