Přejít k obsahu


Strategie řešení slovních úloh ve 4. a 5. ročníku základní školy

Citace:
KADLECOVÁ, J., PĚCHOUČKOVÁ, Š. Strategie řešení slovních úloh ve 4. a 5. ročníku základní školy. In Matematika z pohľadu primárného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 84-88. ISBN: 978-80-8083-742-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Strategy of solving word problems of 4th and 5th class of primary school
Rok vydání: 2009
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Mgr. Jitka Kadlecová , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem sond, které probíhaly ve čtvrtém a pátém ročníku základní školy a navazovaly na experimenty v prvním, druhém a třetím ročníku, bylo zmapovat strategie řešení slovních úloh. Zjistili jsme, že žáci při řešení slovních úloh nejčastěji používali aritmetickou strategii, méně často řešili slovní úlohu kombinací aritmetické strategie a strategie využívající vizualizaci struktury slovní úlohy.
Abstrakt EN: The goal of the probings, which proceeded in the fourth and fifth grade of the elementary school and which was a continuation of the experiments ih the first, second and third grade, was to map the solution strategies of verbal problems. We have elicited, that pupils used mostly the arithmetical strategy to solve the verbal problems, less children solved verbal problems using combination of the arithmetical strategy and visualization of the structure of the verbal problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička