Přejít k obsahu


Několik poznámek o úloze příslušenství věci v soukromém právu

Citace:
DOSTALÍK, P. Několik poznámek o úloze příslušenství věci v soukromém právu. In Naděje právní vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 38-46. ISBN: 978-80-7380-122-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Klíčová slova

Zpět

Patička