Přejít k obsahu


Vliv řecké filozofie na formování římských představ o státu

Citace:
DOSTALÍK, P. Vliv řecké filozofie na formování římských představ o státu. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Influence of the Ancient Greek Philosophy for Creating of the Ideas of the Roman Politics
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem řecké právní filosofie hellénistického období - tak jak je zachována v díle M. T. Cicerona - jako inspiračního zdroje římských představ o státu a zabývá se také vztahem římské filosofie - která má svůj počátek v řecké filosofii) a raným vývojem římské právní vědy.
Abstrakt EN: This article concerns the influence of the hellenistic philosophy - as it is presented in the preserved works of M. T. Cicero - as the source of inspiration of the fundamental principles of roman constitution in the last century of the roman republic. This article also describes the close connection of the Roman philosophy (which has the Greek origins) and the early age of the Roman legal science.
Klíčová slova

Zpět

Patička