Přejít k obsahu


"Nie und nimmer" : Chebský podzim roku 1918

Citace:
KNOLL, V. "Nie und nimmer" : Chebský podzim roku 1918. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 450-468. ISBN: 978-80-210-4733-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nie und nimmer. Egerland Autumn 1918
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Dne 28. října 1918 došlo ke vzniku samostatného československého státu. Pohraniční oblasti obývané převážně Němci se pokusily o odtržení a připojení k novému státu rakouských Němců (Deutschösterreich). Touto cestou se vydalo i Chebsko, dovolávající se svých historických práv. Separatistický postoj se však zhroutil vzhledem k protiválečným náladám, špatné poválečné hospodářské situaci, bídě, hladu a strachu z bolševizace. Dne 16. prosince byl Cheb bez boje obsazen československým vojskem a československé státní moci se poddaly veškeré zdejší úřady. Mezinárodní konference pak uznala existenci Československa v jeho historických hranicích.
Abstrakt EN: On 28th October 1918 the independent Czechoslovak state was born. The border regions inhabited mainly by Germans attempted to secede from the Czechoslovak state and to join the new state of Austrian Germans (Deutschösterreich). This was the case of Chebsko (Egerland) too. Although it based its secession on historical rights, separatist attitudes collapsed thanks to the anti-war atmosphere, bad after-war economic situation, poverty, hunger and fear of bolshevism. On 16th December Czechoslovak army seized Cheb without fight and all local bureaus accepted the authority of Czechoslovak state. Afterwards the international conference recognized the existence of Czechloslovakia in its historical borders.
Klíčová slova

Zpět

Patička