Přejít k obsahu


Percepce obličeje v raném období

Citace:
BLAŽEK, V. Percepce obličeje v raném období. E-psychologie, 2009, roč. 3, č. 2, s. 40-48. ISSN: 1802-8853
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Perception of faces in early childhood
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Českomoravská psychologická společnost
Autoři: RNDr. Vladimír Blažek CSc.
Abstrakt CZ: Novorozenci preferují obličeje nebo jejich schémata před jinými objekty (tříbodové schéma). Rozvoj percepce se rozvíjí velmi rychle. Vnímání obličeje matky se stává základem jednak pro utváření vztahu s ní, ale i pro vytváření kategorizace na ženské a mužské obličeje apod.
Abstrakt EN: Newborn babies prefer a face or its scheme over other objects (three-point scheme). The development of perception is very fast. Child learns to recognize mother´s face and categorize female and male faces.
Klíčová slova

Zpět

Patička