Přejít k obsahu


VYUŽITÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A SIMULACÍ V KONCEPTU VIRTUÁLNÍCH FIREM

Citace:
JANUŠKA, M. VYUŽITÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ A SIMULACÍ V KONCEPTU VIRTUÁLNÍCH FIREM. ZČU Plzeň : ZČU Plzeň, 2009, 45 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process control and simulation usage in virtual enterprise paradigm
Rok vydání: 2009
Místo konání: ZČU Plzeň
Název zdroje: ZČU Plzeň
Autoři: Ing. Martin Januška
Abstrakt CZ: Předkládaná práce shrnuje základní informace o konceptu virtuálních firem. Dále se zabývá možností využití procesního řízení a s tím spojených simulací právě pro podporu tohoto konceptu. V první kapitole jsou uvedeny základní teoretické informace o virtuálních firmách. Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní teoretické informace o procesním řízení, které se jeví jako velmi vhodná metodika pro využitelná v této oblasti. Ve třetí kapitole je stručně popsán softwarový nástroj ARIS a základní informace týkající se využití simulací. Tato práce vznikla v rámci projektu GAČR 402/08/H051 s názvem "Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem". Další výzkum by se měl zabývat podporou konceptu virtuálních firem se zaměřením na využití tohoto konceptu právě malými a středními firmami. V závěru práce jsou navrženy cíle pro zpracování disertační práce.
Abstrakt EN: This paper summarizes basic information about virtual enterprise paradigm. It also deals with possibility of process control usage and simulation for supporting virtual enterprise paradigm. Basic theoretical information about virtual enterprise paradigm are in the first chapter. In the second chapter there is basic theoretical background about process control which is probably appropriate methodology for virtual enterprise paradigm. In the third chapter there is a brief description of ARIS software and basic information concerning simulation usage. The research will continue in simulations which can be used in the forming process of the virtual enterprise. Goals for PhD thesis are summarized in the conclusion of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička