Přejít k obsahu


Archetypální postava Žida v anglické renesanční literatuře

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Archetypální postava Žida v anglické renesanční literatuře. In Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: ADELA, 2008. s. 217-230. ISBN: 978-80-87094-13-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: An Archetypal Figure of the Jew in English Renaissance Literature
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ADELA
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této studie je na základě historických a společenských událostí analyzovat aspekty postavy Žida v anglické renesanční literatuře se zřetelem na Shakespearova Žida Shylocka v kontextu historických a společenských událostí, např. soudního procesu Roderiga Lopeze, během něhož byla královna Alžběta I. a veřejnost ovlivněna anti-semitským smýšlením a xenofobií. Pozornost bude věnována rovněž židovským komunitám v tudorovském Londýně a renesančních Benátkách apod. Shylock představuje ? podobně jako jiné Shakespearovy postavy ? postavu nadčasovou, jež umožňuje různé přístupy a interpretace, jak tomu v průběhu staletí v kontextu historických a společenských událostí bylo. Alžbětinský divák vnímal Shylocka pochopitelně odlišně než divák či čtenář dnešní. Od doby svého vzniku prošel Kupec benátský, respektive Shylock, mnohými inscenačními úpravami a recepčními proměnami (např. Hilský in: Shakespeare 1999, 71-95). Není bez zajímavosti, že Kupec benátský byl uveden v překladu Erika Saudka pod režijním vedením Václava Lohnického na jevišti plzeňského divadla v roce 1954, v době procesů s Rudolfem Slánským a jeho přívrženci (Škanderová 2005, 80-81).
Abstrakt EN: The aim of this essay is to analyze aspects of the figure of the Jew in English Renaissance literature with focus on Shakespeare?s Shylock in the framework of historical and social events, e.g. Roderigo Lopez?s case, when Queen Elizabeth I and the public were influenced by anti-Jewish feelings and xenophobia, and the economic and social situation of the Jewish communities in Tudor London and Renaissance Venice, etc. Through a close analysis of Shakespeare?s The Merchant of Venice, Shylock appears to function as an unscrupulous and bloodthirsty usurer attempting to take a Christian?s life who is finally granted ?Christian salvation?. On the contrary, Shylock is not depicted as a merely negative stereotypical Jew. Shylock is an eloquent speaker whose well-aimed and ?carefully-weighed? words never miss the target. Moreover, Shylock is pragmatic and argues accordingly. Finally, the essay concludes that Shakespeare?s Shylock cannot be understood as a schematic villain and moneylender; Shylock is a timeless figure allowing for a wide variety of directorial attitudes and interpretations as seen for instance in Václav Lohnický?s performance of The Merchant of Venice staged in Pilsen in 1954, at the time of the trial with Rudolf Slánský and his supporters (Škanderová 2005, 80-81).
Klíčová slova

Zpět

Patička