Přejít k obsahu


Regulace výstupního napětí centrální napájecí jednotky se sinusovým filtrem na výstupu měniče

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Regulace výstupního napětí centrální napájecí jednotky se sinusovým filtrem na výstupu měniče. In Elektrické pohony. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02151-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of central supply unit output voltage with sinusoidal filter at converter output
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz vědeckotechnických společností
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá řízením výstupní části výkonového měniče, který byl navržen pro diesel-elektrickou napájecí jednotku pro vojenské aplikace. Výstupní část jednotky je tvořena čtyřvětvovým třífázovým měničem a sinusovým filtrem. Výstupní část s pomocí navržené regulační struktury založené na soustavě proporčně rezonančních regulátorů umožňuje vytvoření symetrické třífázové napájecí soustavy s libovolnou připojenou zátěží. Chování systému bylo ověřeno jak simulačně tak na laboratorním pohonu o jmenovitém výkonu 18kVA.
Abstrakt EN: This paper deals with the control of the output part of a power electronics converter, which we have designed for a diesel-electric power supply unit for military applications. The output part of the unit is composed of a four-leg three-phase voltage source inverter and a sinusoidal filter. The output part of the power supply unit with help of proposed control system allows to create three-phase symmetrical sinusoidal output voltage under arbitrary load condition (1-phase, 3-phase, linear, non-linear, symmetrical, unsymmetrical) with minimum output voltage distortion. The employed control is based on a set of proportional-resonant (PR) controllers. Behaviour of the designed converter has been verified by simulation results as well as by experiments performed on a designed laboratory prototype of rated power of 18kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička