Přejít k obsahu


Řízení trakčního napěťového pulzního usměrňovače pomocí hybridní delta modulace

Citace:
ZEMAN, M., PEROUTKA, Z., KOMRSKA, T., BLAHNÍK, V. Řízení trakčního napěťového pulzního usměrňovače pomocí hybridní delta modulace. In XXI. konference o elektrických pohonech. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. s. 1-12. ISBN: 978-80-02-02151-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of Traction Voltage-Source Active Rectifier Using Hybrid Delta Modulation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz vědeckotechnických společností
Autoři: Ing. Martin Zeman , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Tomáš Komrska , Ing. Vojtěch Blahník
Abstrakt CZ: Článek se zabývá novou metodou řízení jednofázového napěťového pulzního usměrňovače pomocí hybridní delta modulace. Navrhovaná metoda kombinuje výhody dvouhodnotového řízení (přimá regulace proudu) a výhody pulzně šířkové modulace (konstantní spínací frekvence). Funkčnost metody byla ověřena simulacemi na matematickém modelu a experimentálně na prototypu o jmenovitém výkonu 5,75 kW.
Abstrakt EN: This paper deals with single-phase voltage-source active rectifier intended for traction applications. The aim of this paper is to introduce new converter control based on a hybrid delta modulation. Proposed control strategy combines the advantages of hysteresis control with constant switching frequency provided by PWM. The proper function of designed converter control is verified by simulations and experiments made on la-boratory prototype of single-phase active rectifier of rated power of 5.75kVA.
Klíčová slova

Zpět

Patička