Přejít k obsahu


Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis

Citace:
ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis. Automatica, 2009, roč. 45, č. 7, s. 1749-1757. ISSN: 0005-1098
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis
Rok vydání: 2009
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Jindřich Duník Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je věnován bezderivačním technikám pro odhad stavu diskrétních nelineárních stochastických systémů. Uvažované techniky, které jsou založeny na Stirlingově interpolaci a tzv. transformaci charakteristických bodů, jsou prezentovány v jednotném rámci a analyzovány z hlediska přesnosti získaných odhadů.
Abstrakt EN: The derivative-free nonlinear estimation methods exploiting the Stirling's interpolation and the unscented transformation for discrete-time nonlinear stochastic systems are treated. The divided difference and unscented filters, smoothers, and predictors based on the methods are introduced in the unified framework. The new relations among the first order Stirling's interpolation, the second order Stirling's interpolation, and the unscented transformation are derived and their impact on the covariance matrices of the state estimates of the corresponding filters is analysed. The theoretical results are illustrated and used for the explanation of the unexpected behaviour of the sigma point Gaussian sum filters given as a mixture of the derivative-free filters.
Klíčová slova

Zpět

Patička