Přejít k obsahu


Analýza vstupního filtru trakčního měniče - varianta s 1f maticovým měničem

Citace:
LOS, M., DRÁBEK, P. Analýza vstupního filtru trakčního měniče - varianta s 1f maticovým měničem. In Elektrické pohony. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02151-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of input filter of traction converter. Variant with single phase matrix converter .
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz vědeckotechnických společností
Autoři: Ing. Miroslav Los , Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Byla provedena analýza parametrů prvků vstupního filtru maticového měniče pro obdélníkové řízení s frekvencí 400Hz a řízením fázového posunu vstupního proudu proti napětí pomocí vkládání nulových vektorů. Filtr je koncipován jako RLC článek. Příspěvek popisuje vyhodnocení optimálních parametrů filtru pro zvolenou metodu vkládání nulových vektorů.
Abstrakt EN: Analysis of input filter of traction converter. Variant with single phase matrix converter . Analysis of parameters of input filter of single phase matrix converter has been made for rectangle controll with frequency 400Hz using zero-vectors. Filter is configurated as RLC cell. The report pointings the optimal parameters of the filter set for choose one way of injection of zero-vectors.
Klíčová slova

Zpět

Patička