Přejít k obsahu


Experimentální konstrukce vysokonapěťového 1f maticového měniče

Citace:
STREIT, L., DRÁBEK, P. Experimentální konstrukce vysokonapěťového 1f maticového měniče. In Elektrické pohony. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2009. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02151-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental construction of high-voltage 1-phase matrix converter
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český svaz vědeckotechnických společností
Autoři: Ing. Luboš Streit , Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá konstrukcí výkonového obvodu jednofázového maticového měniče a ovládacího obvodu ?driveru? pro IGBT prvky, dále zvolením vhodných ochran pro toto konkrétní zapojení. Tento měnič je navrhován pro řízení pomocí procesoru DSP TMS320F2812 od firmy Texas Instruments a má měnit vstupní frekvenci 50 Hz na výstupní frekvenci 400 Hz pro středofrekvenční transformátor určený pro trakci. Jako spínací prvky jsou použity IGBT moduly SK 60 GM 123 od firmy SEMIKRON a pro obvody driverů byly vybrány obvody HCPL 316 od firmy Agilent Technologies.
Abstrakt EN: This work deals with the construction of the power circuit single phase matrix convertor and the controlling circuit ?driver? for IGBT components, further with the choice of suitable protection for this concrete linkage. This convertor is designed for the control by processor DSP TMS320F2812 from Texas Instruments Company and it has to change input frequency 50 Hz to output frequency 400 Hz for mid-frequency transformer designed for traction. IGBT modules SK 60 GM 123 from the SEMIKRON Company are used as a switching components and for driver circuits HCPL 316 circuits from Agilent Technologies Company were chosen.
Klíčová slova

Zpět

Patička