Přejít k obsahu


Frictionally excited thermoelastic instability and suppression of its exponential rising in disc brakes

Citace:
ŠROUB, J., VOLDŘICH, J., HONNER, M. Frictionally excited thermoelastic instability and suppression of its exponential rising in disc brakes. In Thermal Stresses 2009. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2009. s. 305-308. ISBN: 978-0-615-28233-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Frictionally excited thermoelastic instability and suppression of its exponential rising in disc brakes
Rok vydání: 2009
Místo konání: Urbana-Champaign
Název zdroje: University of Illinois
Autoři: Ing. Jan Šroub , RNDr. Josef Voldřich CSc. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o procesech termomechanické nestability v brzdových systémech, které se projevují nerovnoměrným rozložením teploty s hot spoty na kontaktních površích. Termomechanická nestabilita je doprovázena exponenciálním nárůstem teploty v místě hot spotů. Autoři diskutují různé mechanismy přerušení nárůstu teploty podle experimentálních a výpočetních výsledků.
Abstrakt EN: This contribution is dealing with processes of thermoelastic instability occurring on brake systems that become evident as non-uniform distribution of temperature with hot spots on contact surfaces. Thermoelastic instability is accompanied with the exponential rising of temperature amplitudes of hot spots. Authors discuss different mechanisms of the interruption of the growth from experimental and computational results. Example of experimental data is presented for the case of a disc brake.
Klíčová slova

Zpět

Patička